In English

Model based haptic feedback design for articulated vehicles

Robert Freiholtz ; Måns Pihlsgård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX021/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-17. Den ändrades senast 2015-10-02

CPL ID: 218508

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek