In English

Prefabricerade kompositbjälklag - En studie om bjälklag av limträ och betong

Martin Ingvarsson ; David Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Prefabricated Composite Floors, glulam and concrete floors, Connectors,EurokodPublikationen registrerades 2015-06-17. Den ändrades senast 2015-06-18

CPL ID: 218504

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek