In English

Fanérträ- Experimentella försök och en studie av dess tillämpningar

Adam Jonsson ; Robin Björnklint
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Laminated venneer lumber, LVL, Kerto, Elastic modulus, Floor.Publikationen registrerades 2015-06-17. Den ändrades senast 2015-06-18

CPL ID: 218490

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek