In English

Towards Recycling of Textile Fibers: Separation and Characterization of Textile Fibers and Blends

Anna Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: textile recycling, cotton, polyester, automatic sorting, separation, infrared spectroscopy, raman spectroscopy, solid-state nuclear resonance spectroscopyPublikationen registrerades 2015-06-17. Den ändrades senast 2015-06-17

CPL ID: 218483

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek