In English

The diffusion of AUTOSAR in China

Lukas Suter ; Marcus Harryson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 70 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:070, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-17. Den ändrades senast 2015-06-17

CPL ID: 218476

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek