In English

Circular Business Model as an approach to deliver sustainable transport solutions - Investigating internal capabilities and competences needed, as well as risks and barriers hindering implementation of a Circular Business Model

Edvard Lewenhaupt ; Martin Bäck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 92 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:056, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-17. Den ändrades senast 2015-06-17

CPL ID: 218473

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek