In English

Size Matters! Stockholmsmarknadens trender i form av lägenhetsstorlekar

Jessica Nordlander ; Mathilde Lundh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-06-16. Den ändrades senast 2015-06-16

CPL ID: 218458

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek