In English

Affärspotential för bostadsmodul av fraktcontainer - En marknadsundersökning och affärsplan för att identifiera segment och strategier för en containermodul

Business potential for residential module of the freight container - A market and business plan to identify segments and strategies for a container module

Amanda Jonasson ; Hanna Johnson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-06-16. Den ändrades senast 2015-06-16

CPL ID: 218456

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek