In English

NOx Formation in Chemical Looping Combustion with Solid Fuel

Martin Östergren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-16. Den ändrades senast 2015-06-16

CPL ID: 218452

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek