In English

Krokslätt 154:6 - Utvecklingsförslag med blandstaden i fokus

Krokslätt 154:6 - Development proposal with the formation of the mixed city in focus

Josefine Stålhult ; Fredrika Levén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-06-16. Den ändrades senast 2015-06-16

CPL ID: 218450

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek