In English

Omlokalisering för Exceed - En sammanslagning av två företag

Relocation for Exceed - A merge between two companies

Emelie Hanzén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-06-16. Den ändrades senast 2015-06-16

CPL ID: 218449

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek