In English

Framtidens handel - Morgondagens handelsutformning och dess plats i blandstaden

Future Retail - Retail development and functioning the mixed city

Daniel Billman ; Fredrik Stenberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]