In English

Framtidens handel - Morgondagens handelsutformning och dess plats i blandstaden

Future Retail - Retail development and functioning the mixed city

Daniel Billman ; Fredrik Stenberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-06-16. Den ändrades senast 2015-06-16

CPL ID: 218448

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek