In English

Utveckling och värdeskapande av trygghetsbostäder

Development of assisted living facilities

Nathalie Arrman ; Emma Björk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-06-16. Den ändrades senast 2015-06-16

CPL ID: 218447

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek