In English

Attraktiv arbetsgivare - En studie av SERNEKEs arbetsgivarattraktivitet

Attractive employer - A study of Sernekes employer attractiveness

Viktor Haggren ; Oscar Paulsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-06-16. Den ändrades senast 2015-06-17

CPL ID: 218443

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek