In English

Vägval i stadsrummet - Vilka vägar väljer vi när vi går genom staden?

Wayfinding in the city - How we choose our way, when making our trips through the streets in the cities?

Leonard Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-16. Den ändrades senast 2015-06-16

CPL ID: 218435

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek