In English

Visualization:Applicability and effects on communication in nursing homes

Alexander McHugh ; Jesper Wiig Sundelin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015:045, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-16. Den ändrades senast 2015-11-06

CPL ID: 218423

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek