In English

Analyzing the potentials of 3D-printing in the construction industry

Gabriel Sköld ; Henrik Vidarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015:031, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-16. Den ändrades senast 2015-06-16

CPL ID: 218418

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek