In English

Offensiv kvalitetsutveckling på ett legotillverkande företag

Caroline Andersson ; Sara Hallgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015:077, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-06-16. Den ändrades senast 2015-06-16

CPL ID: 218409

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek