In English

Preparation of polymer coated Magnetite Nanoparticles via Fenton´s reagent

Karsten Mesecke
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-16. Den ändrades senast 2015-06-16

CPL ID: 218390

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek