In English

Catalytic reduction of carbon dioxide for production of green fuels

Peter Velin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: CO2 hydrogenation, CO2 reduction, CO hydrogenation, CH4 formation, methanation, atmospheric pressurePublikationen registrerades 2015-06-16. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 218383

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek