In English

Thermal insulation of catalysts for marine applications

Fredrik Ejresjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 142/2015, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-06-15. Den ändrades senast 2015-06-15

CPL ID: 218370

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek