In English

Topologi- och formoptimerad lättviktsram till en quadcopter

Erland Erlandsson ; Hanna Jansson ; Nadine Kåmark ; Björn Larsson ; Pontus Lundberg ; Martin Örgård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2015:05, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-06-15. Den ändrades senast 2015-06-15

CPL ID: 218356

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek