In English

Sensible Straw - Exploring industrialization of straw bale building in Sweden

Sensible Straw - Exploring industrialization of straw bale building in Sweden

Emelie Sandmer ; Isabelle Sjöberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-15. Den ändrades senast 2015-06-15

CPL ID: 218347

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek