In English

Utredning av utmattningspåverkande faktorer i en dragbalkskonstruktion

Investigation of fatigue factors in a draw beam construction

Linus Haglund ; Simon Folgerö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 134/2015, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-06-15. Den ändrades senast 2015-06-15

CPL ID: 218342

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek