In English

Parameterstudie av bomförband

Parametrical study of a splined shaft

Emil Cronqvist ; Louise Sundler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 136/2015, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-06-15. Den ändrades senast 2015-06-15

CPL ID: 218340

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek