In English

Structural and functional capacity evaluation of a flange with/without a raised face

Mohsen Safdary ; Sami Masoumzadeh Soureh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:28, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-15. Den ändrades senast 2015-06-15

CPL ID: 218335

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek