In English

Synthesis and Densification of BaTiO3 based Proton Conducting Oxides for Clean Energy Applications

Adam Benson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-15. Den ändrades senast 2015-06-15

CPL ID: 218334

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek