In English

Development and finite element analysis of a flexible tablet mount

Andreas Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-12.

CPL ID: 218303

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek