In English

Development of virtual method for prediction of handling forces using Adams

San Kiya ; Mirnes Muhamedagic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:49, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-12. Den ändrades senast 2015-06-12

CPL ID: 218297

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek