In English

Applying Gartner’s Hype Cycle on the Health Food Industry An analysis of growth opportunities

Anna Teiwik ; Johanna Ydergård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 120 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:036, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-12. Den ändrades senast 2015-06-12

CPL ID: 218292

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek