In English

Circular Economy in the Clothing Industry Identification and evaluation of circular opportunities for MQ Retail

Sandra Johnsson ; Sofia Selin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 133 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:035, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-12. Den ändrades senast 2015-06-12

CPL ID: 218291

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek