In English

Within the same thread - Structural aesthetics in load carrying fibre composites

Ellen Ordell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 106 s. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2014:74, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-12. Den ändrades senast 2015-06-15

CPL ID: 218277

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek