In English

Multilösningsteknik och avvägningskurvor för framtagning av utbildningar

Development of educational training courses produced by set-based concurrent engineering and trade-off curves

Louisa Ahlenius ; Philip Mauritzson ; Tishko Shafiq
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-06-11. Den ändrades senast 2015-06-11

CPL ID: 218255

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek