In English

Modular Design and Documentation of Construction Equipment Hoods using Dassault Systemes 3DExperience Platform

Murali Krishna Sathya Narayanan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]