In English

Modular Design and Documentation of Construction Equipment Hoods using Dassault Systemes 3DExperience Platform

Murali Krishna Sathya Narayanan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-11. Den ändrades senast 2015-06-11

CPL ID: 218250

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek