In English

Design av koncept för ljudnivåreglering inom en symfoniorkester

Helena Ask ; Erik Arvidsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-06-11.

CPL ID: 218237

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek