In English

Hållbara vitvaror - Längre livslängd för ökat kundvärde och minskad miljöbelastning?

Sustainable appliances - Longer life for increased customer value and reduced environmental impact?

Cornelia Andersson ; Karen Carbonell Peraldo ; Fredrik Claesson ; Louise Krook ; Anton Wallner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2015-06-11. Den ändrades senast 2015-06-11

CPL ID: 218234

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek