In English

DYNAMISK VIRTUELL DESIGN - 3D-CAD i arkitektens arbetsprocess

DYNAMIC VIRTUAL DESIGN - 3D-CAD in the architect's work process

Jonas Söderström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-11. Den ändrades senast 2015-06-11

CPL ID: 218210

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek