In English

Vattenmättnadsgradens betydelse för kalk/cement-pelares hållfasthet

The consequence of the degree of saturation for the strength of lime/cement-columns

Tobias Carlsson ; Nicholas Lusack
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / GEO - Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2182

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek