In English

Parameterundersökning av slangklämma

Parameter investigation of hose clamp

Jonatan Andersson ; Ludwig Lind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 131/2015, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-06-09.

CPL ID: 218128

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek