In English

The noise and vibration transfer characteristics of the steering installation in a Volvo FH truck

Gustav Forsberg ; Tor Möller
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:10, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: power steering noise, steering shaft, servo pump noise, modal analysis, pump whining noisePublikationen registrerades 2015-06-09. Den ändrades senast 2015-06-09

CPL ID: 218117

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek