In English

Proposing a Framework of Preconditions for Idea Adoption A Case Study Investigating Adoption of Ideas within the Front End of Innovation

Martin Falk Danauskis ; Johannes Edlund Schygge
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 87 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:024, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-08. Den ändrades senast 2015-06-08

CPL ID: 218109

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek