In English

The Relationship Between R&D Spending and Firm Economic Performance A regression study of firms in the industrial equipment manufacturing industry

Niklas Fredriksson ; Jesper Wikberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 49 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:023, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-08. Den ändrades senast 2015-06-09

CPL ID: 218108

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek