In English

Cultural integration strategies of Swedish SMEs entering Portuguese markets

Viktor Irle ; Christofer Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 45 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:103, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-08. Den ändrades senast 2015-06-08

CPL ID: 218105

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek