In English

Rebrand Dubai

Miriam Wal ; Ti Wang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-08.

CPL ID: 218101

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek