In English

Betongskrivare för additiv tillverkning av betongkar

Concrete printer for additive manufacturing of concrete tubs

Canny Mohammad Pour ; Frida Tjus
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 129/2015, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]