In English

In situ bestämning av förkonsolideringstrycket.

In Situ Determination of the Preconsolidation Pressure

Jens Hummel ; Salwan Zaynal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / GEO - Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg; Ex 2004:3, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2180

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek