In English

Counting moving people in 2D video sequences

Johan Havås
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-06-04.

CPL ID: 217993

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek