In English

Metodik för kalibrering av en beräkningsmodell

Develop a method to determine material properties

ELIN ARVIDSSON ; SARA JOHANSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 127/2015, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-06-02. Den ändrades senast 2015-06-02

CPL ID: 217919

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek