In English

Jämförelse mellan olika försöksmetoder för bestämning av västsvenska lerors skjuvhållfasthet

Comparison Between Different Methods for Determining the Shear Strength of Swedish Soils

Jani Nieminen ; Daniel Nyqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:4, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21788

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek