In English

Jämförelse av beräkningsmetoder för trafikbuller i Sverige och Österrike baserad på ett praktiskt exempel

Comparison of road traffic noise computation methods in Sweden and Austria based on a practical example

Ewald Lick
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / GEO - Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2178

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek